Kiểm nghiệm 3-MCPD và glycidyl fatty acid esters trong thực phẩm

3-MCPD có tên hóa học là 3-Chloropropane-1,2-diol hay 3-Chloro-1,2-propanediol có công thức hóa học là C3H7ClO2

Trong những năm gần đây, 3-MCPD và este axit béo 3-MCPD đã được phát hiện trong nhiều loại thực phẩm.

3-MCPD là chất gây ô nhiễm phổ biến nhất trong nhóm chloropropanols. Đầu tiên, nó được xác định là một chất gây ô nhiễm của protein thực vật thủy phân axit và nước tương, sau đó nó đã được tìm thấy trong các thực phẩm khác. 3-MCPD và các este của nó, phổ biến là glycidyl fatty acid ester được tạo thành trong các thực phẩm chứa chất béo được xử lý nhiệt từ glycerol hoặc acyl glyceride, với sự có mặt của các ion clorua. 3-MCPD và glycidyl fatty acid ester chủ yếu được tìm thấy trong chất béo, dầu tinh chế và thực phẩm có chứa chất béo [1]. Cả hai chất 3-MCPD and glycidol đều thuộc nhóm 2A theo cơ quan nghiên cứu quốc tế về ung thư (IARC), là nhóm có khả năng gây ung thư cho con người [2, 3].

Hội đồng chuyên gia của Cơ quan an toàn thực phẩm Châu Âu (EFSA) lần đầu tiên đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn của 3-MCPD và glycidyl fatty acid esters vào năm 2016. EFSA kết luận rằng glycidyl fatty acid ester là mối quan tâm đối với sức khỏe cộng đồng vì chúng là chất gây độc cho gen và gây ung thư, tức là chúng có thể làm hỏng DNA và gây ung thư[4].

Năm 2016, EFSA tính toán lượng tiêu thụ hàng ngày có thể dung nạp (Tolerable Daily Intake) đối với 3-MCPD, theo đó đánh giá mức TDI là 0.8 microgram trên kilogram trọng lượng cơ thể. Cũng trong năm này, Ủy ban chuyên gia về Phụ gia thực phẩm của FAO và WHO (JECFA) cũng thiết lập mức TDI là 4.0 microgram trên kilogram trọng lượng cơ thể[4].

Năm 2017, EFSA đã xem xét lại đánh giá của mình sau khi JECFA thiết lập một mức an toàn đối với 3-MCPD khác với họ. EFSA đã cập nhật phương pháp tính toán họ đã sử dụng trước đây bằng cách tiếp cận mới có tên là benchmark dose (BMD). Kết quả là mức TDI được cập nhật là 2.0 microgram trên kilogram trọng lượng cơ thể. EFSA cho rằng họ đã tính toán mức độ tác động có thể xảy ra đối với thận và khả năng sinh sản của nam giới, TDI được cập nhật có khả năng bảo vệ cho hai tác động này[4].

Liên quan đến việc kiểm soát 3-MCPD và glycidyl fatty acid esters trong thực phẩm, năm 2018 Ủy bản Châu Âu ban hành Commission Regulation (EU) 2018/290 ngày 26/1/2018 (sửa đổi quy định Commission Regulation Regulation (EU) 1881/2006) quy định giới hạn tối đa của các chất này trong dầu thực vật, sữa bột, thức ăn công thức và thực phẩm sử dụng với mục đích y tế đặc biệt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ như sau:

Nhằm đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm, Kiemnghiemthucpham.com.vn đã chủ động phát triển phương pháp phân tích 3-MCPD và glycidyl fatty acid esters trong nước tương, dầu thực vật, sữa và một số loại thực phẩm khác trên thiết bị sắc ký khí ghép khối phổ (GC-MS/MS). Phương pháp có độ chính xác và độ nhạy cao, hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Châu Âu. Kiemnghiemthucpham.com.vn luôn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm trong việc truy vết, kiểm soát 3-MCPD và glycidyl fatty acid esters, đảm bảo an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Tham khảo:
[1].Institute of Food Science and Technology “ 3-
monochloropropane diol (3-MCPD), 3-MCPD esters
and glycidyl esters”, 2018.
[2].Jenny Aasa ,Efstathios Vryonidis ,Lilianne
Abramsson-Zetterberg and Margareta Törnqvist,
“Internal Doses of Glycidol in Children and
Estimation of Associated Cancer Risk”, Department of
Environmental Science and Analytical Chemistry,
Stockholm University, 106 91 Stockholm, Sweden,
2019.
[3].IARC (International Agency for Research on
Cancer) IARC Monographs on the Evaluation of
Carcinogenic Risk of Chemicals to Humans. Volume
77. International Agency for Research on Cancer;
Lyon, France: 2000. Glycidol. Some industrial
chemicals; pp. 469–486
[4].European Food safety Authority: “Revised safe
intake for 3-MCPD in vegetable oils and food”.
[5].Commission Regulation (EU) 2018/290 of 26
February 2018.