ngâm xắn qua nước nhiều lần và trong nhiều giờ liền trước khi nấu. Khi nấu nên mở nắp nồi ra để cho xyanua được thoát hết ra ngoài