Khi mua măng về phải ngâm qua nước ít nhất trên 2 giờ và được luộc qua với nước sôi để loại bỏ chất độc.