Khoai tây được xem là đã có độc tố solanin là khi vỏ đã chuyển sang màu xanh