Những thực phẩm quen thuộc ngày Tết dễ khiến trẻ bị táo bón