Đậu phộng nếu như được bảo quản ở điều kiện không tốt sẽ sinh ra nấm. Loại nấm này gây ảnh hướng xấu đến sức khỏe,